Diplomaţie Europeană (1): Mod de Funcţionare

Posted on 25/04/2011 by

0


Pus în funcţiune în 1 decembrie 2010, Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) regrupează într-o aceeaşi administraţie instrumentele diplomatice caracteristice Uniunii Europene şi resursele puse la dispoziţie de către statele membre. Dirijat de către Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate, este însărcinat cu punerea în funcţiune a diplomaţiei europene şi cu asigurarea reprezentării UE în lume şi în instituţiile internaţionale.

Create de tratatul de la Lisabona, postul de Înalt Reprezentant şi de SEAE se integrează în galaxia complexă a instituţiilor europene şi a agenţiilor specializate în politica de apărare a UE, având ca obiectiv de a face acţiunea Europei pe scena internaţională mai lizibilă şi mai eficace. Înaltul Reprezentant prezidează şi Agenţia Europeană de Apărare.

Înaltul Reprezentant: Catherine Ashton. Înaltul Reprezentant conduce politica externă şi de securitate comună a UE. Este însărcinat, în cadrul Comisiei, cu relaţiile externe şi cu coordonarea diferitelor aspecte ale acţiunii externe ale Uniunii. El contribuie la elaborarea politicii externe şi de securitate comună a Uniunii şi asigură punerea în aplicare a deciziilor adoptate. Prezidează Consiliul pentru Afaceri Externe, conduce în numele Uniunii dialogul politic cu alte state şi exprimă poziţia Uniunii în organismele internaţionale şi în cadrul conferinţelor internaţionale. Este responsabil cu administrarea a mai mult de 130 de delegaţii ale UE în lume şi de reprezentanţele sale pe lângă organismele internaţionale. Catherine Ashton a fost numită în acest post în 2009, pentru 5 ani.

Consiliul European numeşte Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate şi îi primeşte demisia.
Înaltul Reprezentant este vice-preşedinte al Comisiei Europene (preşedinte José Manuel Barroso)
Înaltul Reprezentant este preşedinte al Consiliului de Miniştri ai Afacerilor Externe al Consiliului Uniunii Europene.
Înaltul Reprezentant participă la lucrările Consiliului European (preşedinte Herman Van Rompuy)
Înaltul Reprezentant prezidează AED.

Consiliul Uniunii Europene. Consiliul de miniştri ai Economiei şi ai Finanţelor ai UE (ECOFIN) controlează bugetul SEAE în co-decizie cu Parlamentul European. (aici)

Parlamentul european. Organ însărcinat cu controlul SEAE, Parlamentul European îi controlează bugetul şi misiunile, are dreptul de a audia şefii de delegaţii şi reprezentanţii speciali. Comisia trebuie să îi furnizeze un document de muncă care detaliază bugetul SEAE. Înaltul Reprezentant răspunde în faţa Parlamentului, pe care trebuie să îl consulte şi să îl infomeze asupra alegerilor sale în materie de PESC.

Comisia europeană. Comisia păstrează controlul pre-adeziunilor la Uniunea Europeană, a ajutorului umanitar, a politicii vizelor, a comerţului, a politicii energetice şi a mediului înconjurător, a politicilor comunitare pentru care SEAE nu are la bază nici o competenţă tehnică. Ea poate da instrucţiuni şefilor de delegaţii în cadrul prerogativelor sale asupra acţiunii externe a UE. Ea este consultată de către Înaltul Reprezentant şi de SEAE asupra stabilirii bugetului acestuia din urmă şi trebuie să prezinte un document de muncă în concordanţă cu cheltuielile legate de acţiunea externă. Ea este consultată de către SEAE asupra a tot ceea ce priveşte problemele relative la acţiunea externă, mai puţin PESD. Comisia este prezidată de către José Manuel Barroso până în 2014, Catherine Ashton este vice-preşedinta pentru Afaceri Externe.

PSAC şi gestiunea crizelor. Statul-major al Uniunii Europene este compus din experţi militari şi civili. SMUE supervizează PSAC şi se află sub responsabilitatea Înaltului Reprezentant Catherine Ashton şi al CMUE.
SITCEN: Centrul de Situaţie este serviciul de informaţie al Uniunii Europene care permite statelor membre să pună în comun informaţiile pe care le deţin. Sitcen se află sub autoritatea Înaltului Reprezentant. Preşedintele său este Patrice Bergamini.
CPCC este însărcinat cu planificarea şi conducerea Politicii de Apărare şi Securitate europeană civilă sub controlul politic al CoPS. CPCC are mai ales misiunea de a o asista şi sfătui pe Înalt Reprezentant.
CMDP: Direcţie însărcinată cu gestiunea crizelor şi a planificării.
CivCOM: Comitet însărcinat cu aspectele civile ale gestiunii crizelor
Direcţia “America şi Naţiunile Unite”; Direcţia “Balcanii occidentali, Europa de Est şi Asia Centrală”; Direcţia “Ne-proliferarea de arme de distrugere în masă”; Direcţia “Afaceri parlamentare în domeniul PESC”; Biroul de legătură din New York; Biroul de legătură de la Geneva. (aici si aici)

Delegaţiile. Delegaţiile (aproximativ 130) sunt puse sub autoritatea Înaltului Reprezentant şi a Secretarului general executiv. Delegaţiile sunt puse sub conducerea unui şef de delegaţie. Înaltul Reprezentant ia decizia deschiderii sau închiderii unei delegaţii de comun acord cu Comisia şi Consiliul. Delegaţiile sunt evaluate periodic de către Secretarul general executiv al SEAE şi auditate de către OLAF. Ele susţin statele membre ale Uniunii în misiunile lor diplomatice în străinătate. (aici)

Afaceri externe. Consiliul miniştrilor Afacerilor Externe ai statelor membre prezidat de către Înaltul Reprezentant Catherine Ashton.