Diplomaţie Europeană (2) : SEAE – Serviciul European de Acţiune Externă

Posted on 25/04/2011 by

0


SEAE este o instituţie autonomă sub autoritatea Înaltului Reprezentant. Se află la Bruxelles şi este format dintr-o administraţie centrală şi din delegaţii ale altor ţări şi organizaţii internaţionale. Asistă Înaltul Reprezentant în diferite funcţii şi misiuni în conducerea PESC (Politica externă şi de securitate comună). SEAE asistă Comisia precum şi pe preşedintele ei cât şi pe preşedintele Consiliului European în domeniul relaţiilor externe şi lucrează în strânsă colaborare cu Secretariarul general al Consiliului, serviciile Comisiei şi serviciile diplomatice ale Statelor Membre.

Funcţiile Înaltului Reprezentant. Catherine Ashton a fost numită Înalt Reprezentant pentru afaceri externe şi politică de securitate de Consiliul European, cu acordul preşedintelui Comsiei Europene. Înaltul Reprezentant conduce SEAE (Serviciul European de Acţiune Externă)şi este de asemenea vice-preşedinte al Comisiei Europene şi preşedinte al Consiliului de miniştri de Afaceri Externe. Înaltul Reprezentant prezidează de asemenea EDA (European Defense Agency-Agenţia Europeană de Apărare).

Securitate şi apărare. Structurile Politicii de Securitate şi Apărare Comună (PSAC) şi de gestiuni ale crizelor şi planificare sunt transferate la SEAE în scopul de a întări coordonarea civilo-militară. Aceste structuri sunt sub singura responsabilitate şi autoritate directă a Înaltului Reprezentant.

Buget. Parlamentul are controlul politic şi bugetar al SEAE. Votează bugetul său împreună cu ECOFIN (Consiliul miniştrilor de Finanţe din statele membre UE). Înaltul Reprezentant consultă Comisia în materie de buget care trebuie să-i furnizeze un document de lucru referitor la cheltuielile legate de acţiunile externe.

Reprezentări externe. Înaltul Reprezentant dă instrucţiuni delegaţiilor şi îi numeşte pe şefii lor. Împreună cu Comisia, ia decizia de a deschide sau de a închide o delegaţie. Comisia poate de asemenea să dea instrucţiuni în mod direct delegaţiilor informând SEAE. Secretarul general executiv al SEAE este însărcinat cu evaluarea administrativă şi financiară şi cu OLAF-ul (Oficiul European de Luptă Antifraudă) auditurilor.

Advertisements