Stiri Europene – 9 ianuarie

Posted on 09/01/2013 by

0


[…] În ce condiţii poate un român pensionat anticipat să lucreze într-un alt stat UE. La noi în ţară, pensia anticipată se cuvine cu cel puţin cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin opt ani mai mare decât stagiul complet de cotizare, prevăzut în cuprinsul Legii pensiilor. Ce se întâmplă însă în cazul în care un pensionat anticipat în România decide să meargă să muncească într-un alt stat UE? Unde poate munci şi în ce condiţii?  “Potrivit art. 114 din Legea Pensiilor, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care pensionarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenţie de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă, potrivit prevederilor acesteia, pensia se plăteşte de către celălalt stat. Acelaşi articol de lege arăta că pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale, care încheie un contract individual de muncă nu va beneficia pe perioada derulării acestuia de plata pensiei”, a declarat pentru capital.ro Mihai Voicu, partener al societăţii de avocatură ONV LAW. Cu alte cuvinte, în cazul în care o persoană, beneficiară a unei pensii anticipate decide să încheie un contract individual de muncă, pe teritoriul ţării sau într-un alt stat membru UE, plata pensiei va fi suspendată pe întreaga perioadă a acestuia. “Nu putem vorbi de o diminuare a cuantumului pensiei anticipate, aceasta rămânând la aceeaşi valoare, atât la momentul la care a fost suspendată, cât şi la momentul la care încetează cauzele de suspendare. Mai mult, în cazul în care persoană în cauză a fost parte a unui contract individual de muncă într-o altă ţară UE, în măsura în care legislaţia naţională din acea ţară permite, poate beneficia, suplimentar, şi de o pensie suplimentară din acel stat” […]

Cititi si comentati Revista Presei Europene pe portalul PoliteiaWorld